Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Kategorie

Newsletter


 

Facebook


Twitter


YouTube


Instagram

Dřevěné a bambusové brýle bAMBOO - Obchodní podmínky

 

I. Všeobecně

Zákazník učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Jan Rott, Hořejší 1393/14, Plzeň 323 00, IČO: 04854594 (dále jen “prodávající”) a jejích zákazníků – nakupujících na stránkách www.bamboo-shop.cz. Registrovaný uživatel na bamboo-shop.cz registrací souhlasí se zasíláním tzv. newslletterů, tedy obchodních sdělení eshopu bamboo-shop.cz


II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka. Prodávající se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

 

III. Místo plnění

Místy plnění smlouvy jsou sídla prodávajících, kde prodávající předá zboží smluvnímu dopravci.

 

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

 

V. Gravírování

 V případě objednání gravírování je požadována vždy platba předem převodem na bankovní učet. V případě vygravírování textu/motivu na vybrané zboží se automaticky ruší 14 právo na vrácení zboží bez udání důvodů. Je to z důvodu znehodnocení zboží gravírováním a tím i následná nemožnost opětovného prodeje dle  § 1829 občanského zákoníku.


VI. Cena a platba

Ceny uvedené v nabídce zboží jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad, záruční a dodací list. 

 

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako „Dodací lhůta“ od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Obvyklá dodací lhůta je do 10 dní.

 

VIII. Doprava a cena za dopravu

Doprava zboží je realizována balíkem s dobírkou České pošty  nebo kurýrní službou PPL. V případě, že zákazník platí převodem na účet, dopravné činí u České pošty.
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.


Přepravní a reklamační podmínky ČP

V případě doručení poškozené zásilky (poškozeného zboží) ČP je nutno okamžitě dojít se zásilkou na doručovací poštu, zde uplatnit reklamaci a žádat o náhradu škody – vrácení hodnoty obsahu zásilky.

 

Dle podmínek ČP - převzetím doručené zásilky od České pošty se zákazník stává majitelem zásilky včetně jejího obsahu. Reklamaci může uplatňovat pouze zákazník. Viz. níže :

Prokáže-li se, že zaviněním podniku nebyla dodržena závazná doba dodání, nebo nebyla-li služba splněna, protože došlo ke ztrátě, úplnému úbytku nebo úplnému zničení zásilky, podnik vrátí cenu zaplacenou za službu. Podnik odpovídá jen za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Podnik hradí jen skutečnou škodu do výše sjednaného limitu odpovědnosti (do výše udané ceny). Náhradu škody vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí.


Dodatečná reklamace může být uplatněna do:

- dvou pracovních dnů po dodání zásilky, uplatnitelné u cenného balíku pod 10 000 Kč, doporučeného balíku - označené jako BX, BA
- jednoho pracovního dne od dodání zásilky, uplatnitelné u balíku do ruky a u balíku na poštu –  označené jako DR, NP


Za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.


IX. Záruka a servis

Na zboží prodávané na serveru bamboo-shop.cz se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
Místem uplatnění reklamace je na sídle našeho showroomu, tj. Rott design, Vinohradská 21, 120 00, Praha 2.
Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný se stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

 

X. Vrácení zboží

Zákazník bamboo-shop.cz má právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním pouzdru poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu s číslem účtu, na který máme peníze poukázat. Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či telefonicky) zprávy o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Peníze vracíme jen za hodnotu vráceného zboží, poštovné k zákazníkovi i zpět hradí zákazník na své náklady.

Prosíme o uvážení nákupu, v případě neuvážlivého nákupu a vrácení zboží vznikají zbytečné náklady prodávajícímu i nakupujícímu. V případě zasílání zboží zpět k prodávajícímu prosíme o postup dle následujících kroků – důkladně a pevně zabalte zboží pro zaslání zpět, dále vyplněnte a zaplaťte pojištění balíku odpovídající ceně daného zboží. Z důvodu možného poškození při dopravě zpět k prodávajícímu. Pokud by se tak nestalo a zboží by bylo během dopravy zpět zničeno, prodávající nemá možnost požadovat po dopravci pojistné a tím pádem dochází k neprodejnosti zboží, v takovém případě si prodávající hradí právo si ponechat peníze za zničenou objednávku. Jakmile zboží dorazí k prodávajícímu, budeme Vás kontaktovat ohledně kontroly a vrácení peněz za objednávku.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016